Welcome to Bosec

Choose your language

Een erkend merk

Een gebouw zal niet genieten van een enjarige waarborg, en is dus niet verzekerbaar, indien het niet gebouwd is volgens de regels van de kunst. De integriteit van de compartimenteringen in geval van een beginnende brand is even belangrijk als de waarborg van structurele stabiliteit bij normale gebruiksomstandigheden van het gebouw.

De Federale Overheid en de Gewesten ondersteunen regelmag initiatieven die toelaten de interventies van de hulpdiensten te beperken, en tegelijkertijd te besparen op de staatskas. Het merk BOSEC mag jammer genoeg niet meer worden geciteerd in de Belgische reglementen omwille van de Europese richtlijnen, maar het feit dat dit voordien wel het geval was getuigt van de steun van de overheden aan de sectorfederaties Lid van ANPI vzw. De fiscale overheid van haar kant beschouwt automatisch dat de investering in aanmerking komt voor een belastingvermindering aangezien ze synoniem staat voor grotere besparingen bij andere budgettaire posten van de Staat en/of de Gewesten.

 

 

   Evalueer uw aannemer Aanzienlijke besparingen voor uw gebouw   
Door deze website te gebruiken stemt u in met het gebruik van cookies overeenkomstig ons privacybeleid.