Welcome to Bosec

Choose your language

Technische Bijlagen

 

De kwaliteitseisen die van toepassing zijn op de ondernemingen en op de producten worden voor elke sector bepaald door het Beheercomité van het BOSEC-merk. Ze beantwoorden aan de meest recente regels van de kunst. Het Beheercomité van het BOSEC-merk staat open voor vernieuwingen en volgt continu de internationale technologische evoluties op de voet. Maar natuurlijk hebben de kwaliteitseisen altijd voorrang op de integratie van nieuwe technologieën

 

De technische referentiedocumenten die van toepassing zijn voor elk domein zijn opgenomen in de bijlagen van de reglementen. Aangezien, onder bepaalde voorwaarden, namelijk als er lokaal toezicht is van de producten en diensten, het BOSEC-merk equivalente merken aanvaardt, maakt niet elk domein momenteel en noodzakelijkerwijze het voorwerp uit van een BOSEC-certificatie.

Bestand Omschrijving Gewicht  
Diensten - Bijlage 5.1.1.- Specificaties voor het domein van de Afdichtingen Brandwerende Doorvoeringen (ABD) 138.60 KB
Diensten - Bijlage 5.2.1 - Specificaties voor het domein van de automatische branddetectie (ABD) 165.33 KB
Diensten - Bijlage 5.2.2 - Technische specificaties voor het domein van automatische vast opgestelde blusinstallaties (AVB) 158.29 KB
Diensten - Bijlage 5.2.3 - Technische specificaties voor het domein van de Rook- en Warmteafvoer installaties (RWA) 126.39 KB
Diensten - Bijlage 6 - Verklaring van naleving van de criteria van het BOSEC reglement 137.47 KB
Producten - Bijlage 3.2.1 - Specificaties voor producten en systemen van automatische branddetectie, alarm en evacuatie 157.97 KB
Producten - Bijlage 3.2.2 - Vaste blusinstallaties – Automatisch Brandblussing 137.04 KB
Producten - Bijlage 5.2.1 - Specificaties voor toezichtcontroles voor de producten en systemen van automatische branddetectie (ABD), alarm en evacuatie 123.77 KB
Producten - Bijlage 5.2.2 - Specificaties voor toezichtcontroles voor de vast opgestelde blussystemen en - producten 93.24 KB

Een inlichting nodig ?

Door deze website te gebruiken stemt u in met het gebruik van cookies overeenkomstig ons privacybeleid.