In de loop van 2018 werden de aangepaste BOSEC-reglementen goedgekeurd door het beheercomité.

Wijziging reglement Administratieve en wettelijke clausules:
- 5.1.2, 5.1.3, 5.2.1, verwijderen 5.2.3 (Certificatiebureau), 5.2.3. : In rekening nemen van de eisen van de ISO17065 en het ANPI Certificatieproces;

- 9 : Toevoegen aangetekend schrijven voor elke beslissing van opschorting of schrapping;
- 10.2 : Wijziging sancties omtrent abusievelijk gebruik van het merk BOSEC ;
- Bijlage 2 : Precisering omtrent EX-H en EX-G

 

Wijziging reglement Diensten :
- 3.3 : Menselijke middelen: Precisering omtrent opleidingen over de producten, omtrent het aantal experts per subdomein en dat een expert competent kan zijn voor meerdere  domeinen/subdomeinen;

- 3.6 : Schrappen van de eis om jaarlijks het bewijs te leveren aan de Divisie Certificatie wat betreft de verzekering BA. Dit wordt nagekeken tijdens de jaarlijkse audits;

- 4.1.2 : Precisering omtrent de examinatoren;
- 4.4.1 : Schrappen van de verplichting om de verklaringen ter beschikking te hebben van de auditeur. Deze zijn online raadpleegbaar en toegankelijk.

- 5.2.3, 5.2.5, 5.2.6, 5.2.7, 5.2.9, 5.2.9 : In rekening nemen van de eisen van de ISO17065 en het ANPI Certificatieproces;

- Bijlage 4 : Verduidelijking van de administratieve vereisten tussen wat gedekt wordt door de ISO9001 en wat niet.
- Bijlage 5.2.1 : Wijziging van 5.2.1.4.4.

Deze reglementen zijn onmiddellijk van toepassing.

Het uitschrijven van een BOSEC-verklaring "Verklaring van naleving van de criteria van het BOSEC reglement" voor elke gerealiseerde BOSEC-installatie is verplicht voor elke offerte uitgeschreven vanaf 01 januari 2018.