BREXIT

Het legaal karakter van de producten vrijwaren

Impact op de BOSEC-certificatie

 

 

Inleiding

 

In geval van een BREXIT zonder akkoord met de Europese Unie worden alle CE-CPR certificaten uitgegeven door een aangemelde instantie (NoBo) gevestigd in Groot-Brittannië ongeldig op de datum dat Groot-Brittannië de EU verlaat.

 

Dit betekent dat alle certificaten moeten worden overgedragen naar een NoBo gevestigd in de EU vÓÓr deze datum opdat het betrokken product in regel zou blijven met de Europese wetgeving over het vrij verkeer van goederen. Dit heeft dus betrekking op het op de markt brengen van het product in de EU-27 na de verlatingsdatum en niet op de producten die al op de markt waren in de EU-27 vÓÓr deze datum.

 

Impact op de BOSEC-certificaten

 

Aangezien de BOSEC-certificatie gebaseerd is op het CE-CPR-certificaat voor alle producten waarvan de norm geharmoniseerd is, is het behoud van het BOSEC-certificaat rechtstreeks verbonden met het behoud van de CE-CPR. Dit geldt eveneens voor alle producten opgelijst in een BOSEC-certificaat EN 54-13 en waarvan de productnorm geharmoniseerd is.

 

De houders van BOSEC-certificaten zijn dus verplicht om hun CE-CPR-certificaat over te dragen naar een NoBo gevestigd in de EU vÓÓr deze vervaldatum en een update van hun BOSEC-certificaat te vragen.

 

Wij nodigen de installateurs dus uit om contact op te nemen met hun verdelers zodat deze zo snel mogelijk de nodige maatregelen nemen om hun certificaten te laten updaten.

 

Vervaldatum

 

De overdracht moet afgewerkt zijn op de datum dat Groot-Brittannië de Europese Unie verlaat. De BOSEC-certificaten die producten dekken waarvan de overdracht op deze datum niet werd aangetoond door de houder zullen worden opgeschort. De producten die al aanwezig waren in de EU-27 vÓÓr de verlatingsdatum behouden ook het BOSEC-logo na deze datum. Het is de fabricatiedatum van het product die bepaalt of de BOSEC-certificatie behouden blijft of niet.

 

De BOSEC certificatieregels Diensten eisen dat de installateur «permanent over het nodige materieel beschikt voor de uitvoering, de indienststelling, de controle, het onderhoud en de herstelling van de Installaties». Wij suggereren dus aan de installateurs, als ze materieel gebruiken gefabriceerd in Groot-Brittannië of gecertificeerd door NoBo’s gevestigd in Groot-Brittannië, de nodige maatregelen te nemen om de naleving van deze clausule van het reglement te waarborgen, als dit nog niet het geval is.