BREXIT

Het legaal karakter van de producten vrijwaren

 

 

Inleiding

 

In geval van een BREXIT zonder akkoord met de Europese Unie worden alle CE-CPR certificaten uitgegeven door een aangemelde instantie (NoBo) gevestigd in Groot-Brittannië ongeldig op de datum dat Groot-Brittannië de EU verlaat.

 

Dit betekent dat alle certificaten moeten worden overgedragen naar een NoBo gevestigd in de EU voor deze datum opdat het betrokken product in regel zou blijven met de Europese wetgeving over het vrij verkeer van goederen. Dit heeft dus betrekking op het op de markt brengen van het product in de EU-27 na de verlatingsdatum en niet op de producten die al op de markt waren in de EU-27 voor deze datum.

 

Impact op de BOSEC-certificaten

 

Aangezien de BOSEC-certificatie gebaseerd is op het CE-CPR-certificaat voor alle producten waarvan de norm geharmoniseerd is, is het behoud van het BOSEC-certificaat rechtstreeks verbonden met het behoud van de CE-CPR. Dit geldt eveneens voor alle producten opgelijst in een BOSEC-certificaat EN 54-13 en waarvan de productnorm geharmoniseerd is.

 

Behandeling van de overdacht

 

ANPI stelt voor om de CE-CPR-certificaten uitgegeven door de Britse NoBo’s over te nemen onder zijn NoBo-nummer (1134). De modaliteiten van deze overdracht zijn dan, afhankelijk van het feit of het product al over een BOSEC-component of EN 54-13-certificaat beschikt of niet, hierna weergegeven.

 

De houder van het Britse certificaat bezorgt ANPI de volgende documenten:

 

Actie

BOSEC

component

BOSEC

EN 54-13

niet-BOSEC

DoP product

 

 

x

Over te dragen CE-CPR-certificaat

 

 

x

Technisch dossier van het product met daarin de volgende elementen:

¨- electronics schematics

¨- layout

¨- assembly schematics

¨- bill of material (list of the electronics

components for each PCB)

¨- mechanical drawings

¨- parts list (lists of the components

making the product: PCBs, housing, screws,

mechanical parts...)

¨- documentation:

¨     . datasheet

¨     . operating manual / user's manual

¨     . installation manual

¨     . service manual

¨     . software documentation

¨- EC declaration of conformity

(when the conformity is demonstrated)

 

 

 

x

Testverslag met daarin de performanties verklaard door de fabrikant in zijn DoP

 

 

x

Laatste verslag fabrieksaudit (SFPC) met, als dit het geval is, de correctieve acties bezorgd aan het NoBo

x

x

x

 

 

 

Op deze basis voert ANPI de volgende verificaties uit:

 

Actie

BOSEC

component

BOSEC

EN 54-13

niet-BOSEC

Overeenstemming tussen DoP, bestaand certificaat, testverslag en technisch dossier

 

 

x

Analyse van het laatste fabrieksaudit verslag en,  als dit het geval is, van de correctieve acties

x

x

x

Analyse van het testverslag volgens de geharmoniseerde componentnorm

 

x

x

 

Als deze verificaties positief zijn levert ANPI een nieuw CE-CPR-certificaat af onder zijn nummer (1134) en zorgt het voor de opvolging ervan (onder andere de fabrieksaudits).

 

Indien deze overdracht naar een ander NoBo is gebeurd moet de houder van het BOSEC-certificaat de volgende elementen bezorgen aan ANPI:

- DoP van het product;

- overgedragen CE-CPR-certificaat;

- gewijzigde markering van het product.

 

Vervaldatum

 

De overdracht moet afgewerkt zijn op de datum dat Groot-Brittannië de Europese Unie verlaat. De BOSEC-certificaten die producten dekken waarvan de overdracht op deze datum niet werd aangetoond door de houder zullen worden opgeschort. De producten die al aanwezig waren in de EU-27 voor de verlatingsdatum behouden ook het BOSEC-logo na deze datum. Het is de fabricatiedatum van het product die bepaalt of de BOSEC-certificatie behouden blijft of niet.