De nieuwe BOSEC-reglementen staan online!

Brandpreventie is een zaak van specialisten en blijft een zaak van specialisten ! En de technologie evolueert: een branddetectie-installatie bijvoorbeeld is nu een « gerieflijk » product geworden dat voor iedereen gemakkelijk toegankelijk is. Een elektricien, zelfs een particulier die een beetje handig is,  kan zonder enige andere vorm van competentie voor ‘installateur’ spelen. Maar niets is minder waar: daar waar voordien een grondige kennis van elk installatieonderdeel vereist was, en de regel momenteel evolueert naar ‘plug and play’, zijn de inplantingsstrategie van de uitrustingen, de compatibiliteit ervan, de geschiktheid in functie van het risico, het onderhoud, hun weerstand tegen valse alarmen, de instandhouding van de beveiliging bij panne, enz. elementen die ervoor zorgen dat improvisatie voor een specialist van brandbeveiligingssystemen uit den boze is. Ook de BOSEC-reglementen zijn in die zin geëvolueerd: voordien moest een gecertificeerd installateur een gecertificeerd systeem op zijn naam hebben om zijn knowhow te bewijzen. Nu moet hij bewijzen dat hij een geschikte beveiliging kan plaatsen, onderhouden en gebruiken. Het BOSEC-merk gaat mee met zijn tijd!