De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is een Europese wetgeving die bedoeld is om de wetgeving inzake gegevensbescherming voor alle personen in de Europese Unie te versterken en te verenigen. De verordening is effectief en van toepassing sinds 25 mei 2018.

Het is bedoeld om meer transparantie en meer controle te garanderen bij de verwerking van persoonsgegevens. Het legt voornamelijk een bedrijf op dat gegevens over natuurlijke personen registreert en manipuleert:

  • Om aan een natuurlijke persoon het recht op toegang tot, wijziging en verwijdering van de gegevens die een bedrijf over hem bezit te garanderen;
  • Documenteer alle verwerking toegepast op de persoonlijke gegevens, inclusief hun doel, evenals hun wettelijke basis;
  • Documenteer de interne regels voor de verwerking van persoonsgegevens, bijvoorbeeld hun bewaartermijn;
  • Neem alle technische en organisatorische maatregelen om de veiligheid van deze gegevens te waarborgen en rapporteer aan de autoriteiten welk gevaar dan ook;
  • Om hun werknemers op een adequate manier te trainen, om de bovengenoemde punten te kennen en toe te passen;
  • Zorg voor naleving van de GDPR van hun serviceproviders (onderaannemers).

Privacy beleid
ANPI hecht veel belang aan de vertrouwelijkheid van uw informatie. Dit privacy beleid legt uit welke persoonlijke gegevens ANPI verzamelt en voor welke doeleinden we deze verwerken. U verstrekt deze gegevens rechtstreeks wanneer u zich registreert op onze website www.anpi.be

Verzamelde gegevens en specificatie van het doel
Wij verzamelen uw persoonsgegevens voor specifieke doeleinden, die alleen bedoeld zijn om te voldoen aan de hieronder vermelde doeleinden.
- Verzoek om informatie:
Wij verzamelen uw persoonsgegevens (identificatie- en contactgegevens) om te kunnen reageren op uw verzoek om informatie over onze producten en diensten.
- Inschrijving voor een evenement: 
Wij verzamelen uw persoonsgegevens op een formulier (identificatie- en contactgegevens) om u de gevraagde dienst te kunnen aanbieden. Deze gegevens worden alleen gebruikt om ons in staat te stellen contact met u op te nemen in verband met het evenement. 
- Inschrijving voor onze nieuwsbrieven:
Wij verzamelen uw persoonsgegevens op een formulier (identificatie- en contactgegevens) om u onze nieuwsbrieven over onze evenementen te kunnen toesturen. Deze gegevens worden alleen gebruikt om contact met u op te nemen in verband met het evenement. Indien u onze nieuwsbrieven niet langer wenst te ontvangen, kunt u zich op elk moment uitschrijven via de nieuwsbrieven of het e-mailadres: info@anpi.be
- Abonnementsverzoek:
Wij verzamelen uw persoonsgegevens op een formulier (identificatie- en contactgegevens) om uw inschrijvingsaanvraag te verwerken en om u onze nieuwsbrieven te sturen. Deze gegevens zijn uitsluitend bedoeld om ons in staat te stellen contact met u op te nemen in verband met uw abonnement.

Openbaarmaking van gegevens aan derden 
We maken uw persoonlijke gegevens niet bekend aan andere entiteiten of organisaties. We behouden ons het recht voor om persoonlijke gegevens door te geven op verzoek van een gerechtelijke of administratieve autoriteit volgens de wet.

Siège social / Maatschappelijke zetel : asbl ANPI vzw, Granbonpré 1, Parc scientifique Fleming, B–1348 Louvain-la-Neuve
info@anpi.eu - www.anpi.eu
BNP Paribas Fortis : BE11 0014 9325 1948  BIC : GEBABEBB – RPM/RPR Nivelles TVA-BTW : BE0881.685.755

Bezoek www.anpi.eu voor meer gecertificeerde producten en andere nuttige informatie.

Partners