Bescherming door een goede organisatie

Goede organisatie is absoluut cruciaal voor het redden van levens in geval van brand.

Van de risicoanalyse om de brand scenario's te controleren tot de opleiding van leden van de interne brandweer (vroegere benaming:eerste interventieploeg), de opleiding en personeelmanagement is onlosmakelijk verbonden met de materiële actieve en passievemiddelen.

De BOSEC Audits laten toe de wettelijke vereisten te evalueren. (K.B. . 28/03/2014) zijn gerespecteerd. De Bosec certificatie die hieruit vloeit is niet alleen een garantie voor de verzekeraars en de brandweerdiensten, maar ook voor alle gebruikers van het gebouw.

Laat een audit uitvoeren

Ieder zijn vak. Als u een echte specialist in brandpreventie onder uw personeel telt, moet u niet aarzelen hem het vertrouwen te schenken. Maar als dit niet het geval is, doet u beter een beroep op een externe specialist. Dit is één van de belangrijkste steunpilaren van de Code over het welzijn op het werk. Maar dan moet u er nog zeker van zijn dat de externe adviseur een echte expert is… Om dit te weten volstaat het hem te vragen de verantwoordelijkheid te nemen voor zijn voorstellen!

De auditeurs gecertificeerd in het kader van het merk BOSEC om te evalueren en aanbevelingen te doen over uw organisatie hebben niet alleen hun competentie aangetoond, maar sluiten zich ook aan bij het deontologisch charter van BOSEC.

Verfijn uw organisatie

Het auditverslag vertelt u welke aces u precies moet ondernemen om uw brandpreventie te verbeteren strikt overeenkomsg de reglementaire voorschriften. Het gaat vaak om organisatorische acties die niet noodzakelijk investeringen vereisen, maar die wel de communicatie onder uw personeel enorm bevorderen.

De waarborg dat u in overeenkomst bent met de voorschriften

De audits worden uitgevoerd op een zodanige manier dat kan worden beantwoord aan alle punten van de reglementering op het vlak van brandpreventie, zowel op het niveau van de architectonische aspecten (de Basisnormen), van de activiteiten (de gewestelijke en communautaire decreten) en de werkplaatsen (Code voor het welzijn op het werk).

Aanzienlijke besparingen voor uw organisatie

Het nuttige aan … het nuttige koppelen! Voor uw organisatie betekent het kwaliteitslabel BOSEC in de eerste plaats vooral u behoeden voor straffen die bij Wet zijn voorzien bij het niet naleven van de Code over het welzijn op het werk. En deze straffen bestaan wel degelijk. In de tweede plaats is dit, dankzij de logica en de bijhorende methodologie, vermijden dat informatie tot vervelens toe herhaald wordt, zorgen dat ze zich bevindt daar waar ze zich moet bevinden en wanneer ze zich daar moet bevinden en indien nodig, administratieve onduidelijkheden vermijden. Pragmatisme is hier het leitmov. De waarborg dat u in overeenkomst bent met de wettelijke voorschriften.

Bezoek www.anpi.eu voor meer gecertificeerde producten en andere nuttige informatie.

Partners