Op het gebied van passieve preventie zijn de meeste producten gecertificeerd door BENOR, het keurmerk waarop BOSEC zich baseert.

De passieve preventie is gebaseerd op:

  • Het in werking stellen van materialen die een reactie op de ontwikkeling van een brand vertragen.
  • Het realiseren van compartimentering met voldoende weerstand die de ontwikkeling van een brand gedurende een bepaalde termijn beperken.

Daarnaast moet men voldoende evacuatiewegen en nooduitgangen voorzien om de mensen te kunnen laten vluchten.

De maatregelen voor bouwelementen die de weerstand tegen brand verbeteren door hun permanent karakter, meer veiligheid voor brandpreventie, maken hun heel belangrijk.

 

Praat erover met uw architect of studiebureau

Net als voor alle andere vakgroepen wenst u te werken met de beste aannemers en problemen en fouten zoveel mogelijk te vermijden. Bovenop de financiële besparingen en de voldoening uw goederen te vrijwaren wordt hier ook de veiligheid van alle bewoners gegarandeerd, en die veiligheid heeft geen prijs!

Uw architect of uw studiebureau zou het collectief kwaliteitsmerk BOSEC wel eens niet kunnen kennen. Inderdaad, gezien dit een vrijwillig merk is, is het niet opgenomen in de officiële studieprogramma’s van bachelors en masters. In dat kader wordt het dus ook niet opgelegd door de wetten en reglementeringen. Het gaat echter, net als voor de officiële normen, over de regels van de kunst die iedereen, als goede huisvader, moet naleven. Als dit niet geval is, moet u kunnen bewijzen dat u op zijn minst equivalente regels gebruikt heeft.

 

Evalueer uw aannemer

Als bouwmeester of coördinator moet u uw aannmers zorgvuldig uitkiezen. Certificaties zoals ISO 9000, VCA, BeSaCC, enz. bieden zeker een toegevoegde waarde, maar geen enkele van deze certificaties evalueert het competeneniveau en de knowhow van de techniekers, de kwaliteit van het ontwerp van de installaties en de kwaliteit van de gebruikte producten. En dit is precies waarop het merk BOSEC in het bijzonder focust.

Zorg ervoor dat uw aannemers in het bezit zijn van de nodige BOSEC-certificaten voor de correcte uitvoering van uw werken.

 

Een erkend merk

Een gebouw zal niet genieten van een enjarige waarborg, en is dus niet verzekerbaar, indien het niet gebouwd is volgens de regels van de kunst. De integriteit van de compartimenteringen in geval van een beginnende brand is even belangrijk als de waarborg van structurele stabiliteit bij normale gebruiksomstandigheden van het gebouw.

De Federale Overheid en de Gewesten ondersteunen regelmag initiatieven die toelaten de interventies van de hulpdiensten te beperken, en tegelijkertijd te besparen op de staatskas. Het merk BOSEC mag jammer genoeg niet meer worden geciteerd in de Belgische reglementen omwille van de Europese richtlijnen, maar het feit dat dit voordien wel het geval was getuigt van de steun van de overheden aan de sectorfederaties Lid van ANPI vzw. De fiscale overheid van haar kant beschouwt automatisch dat de investering in aanmerking komt voor een belastingvermindering aangezien ze synoniem staat voor grotere besparingen bij andere budgettaire posten van de Staat en/of de Gewesten.

 

Aanzienlijke besparingen voor uw gebouw

Het merk BOSEC is een lastenboek op zich. De ‘as-built’-dossiers die u moeten worden bezorgd zijn uiterst nauwkeurig met betrekking tot de producten en hun installatie. Deze dossiers zijn derhalve heel nuttig als nadien werken moeten worden uitgevoerd. Een eenvoudige doorvoering in een wand om elektriciteits– of computerkabels te trekken, kan, indien deze niet volgens de regels van de kunst is uitgevoerd, dramatisch zijn in geval van brand. Deze eenvoudige kleine ‘perforaties’ herleiden de rookdichtheid en de thermische isolatie van de wanden die aan de basis nochtans zorgvuldig werden bestudeerd, immers tot nul.

Bezoek www.anpi.eu voor meer gecertificeerde producten en andere nuttige informatie.

Partners