Actieve bescherming betreft de voorzieningen van het gebouw:

Manuele middelen zoals :

 • brandblussers en haspels
 •  systemen voor automatische detectie
 • systemen voor automatische  brandblussing
 • de luiken voor rook en warmte afvoer.

    

  Deze middelen vragen een regelmatig onderhoud die moeten worden uitgevoerd door gespecialiseerde bedrijven.

  Voor een bestaand gebouw of voor een bepaalde architectuur van een nieuw gebouw, zijn deze veel gemakkelijker te installeren dan sommige geïnstalleerde passieve preventie inrichtingen. Wanneer het in een bestaand gebouw moeilijk is om te voldoen aan de gevraagde vereisten kunnen sommige middelen van actieve preventie deze tekortkoming compenseren om toch nog een acceptabel veiligheidsniveau te bereiken.

  Selecteer een gespecialiseerde onderneming

  Als we ons enkel zouden baseren op brandpreventie zouden we alleen nog betonnen blokhuizen bouwen, met daarin alleen onbrandbare materialen of in beperkte hoeveelheden. Dit is natuurlijk onmogelijk en bewijst het belang van de branddetectiesystemen, de automatische blussystemen, de rook– en warmteafvoersystemen en de manuele blusmiddelen (draagbare brandblussers en brandslangen).

  Meer nog dan de passieve preventie vereisen de installaties van actieve preventie een regelmatig onderhoud. Inderdaad, zoals de naam het zegt, is deze installatie samengesteld uit, mechanische of elektrische, ‘actieve’ elementen die dus regelmatig een onderhoud vereisen. Aangezien uw veiligheid voortdurend gegarandeerd moet zijn, is een snelle interventie bij het minste probleem eveneens noodzakelijk. Selecteer uw gespecialiseerde onderneming in functie van de nabijheid! Om u te adviseren beschikken deze ondernemingen constant over twee BOSEC-experts die hun knowhow en competentie hebben aangetoond door te slagen voor de examens bij ANPI.

  Een installatie die aan uw noden beantwoordt

  Elke brandpreventiemaatregel moet worden ontworpen en uitgevoerd in functie van het gebruik van de lokalen.

  Voorbeeld:

  • De automatische detectie om te voorkomen,
  • de automatische blussing om in te dammen
  • de rookafvoer om te evacueren

  zullen bijvoorbeeld de voorkeur genieten als de lokalen door personen bezet zijn.

  De omgeving, het gebruik van de lokalen, de nabijheid van de hulpdiensten, enz. kunnen meer gewicht geven aan de ene of de andere techniek. De onmiddellijke blussing met gassen, die niet altijd goed is voor de gezondheid, kan in overweging worden genomen voor niet bemande computerlokalen zoals de grote datacentra (banken, cloud, enz.)

  Een BOSEC-expert zal een voorafgaande concrete analyse uitvoeren die u zal toelaten te investeren waar het echt nodig is.

  Een erkend merk !

  Een gebouw zal niet verzekerbaar zijn indien het niet gebouwd is volgens de regels van de kunst. De adequaatheid van de preventiemaatregelen die toelaten de brandrisico’s en de gevolgen ervan te verminderen werd altijd in rekening genomen door de maatschappij om schadeloosstellingen van ongevallen te mutualiseren.

  De Federale Overheid en de Gewesten ondersteunen regelmatig initiatieven die toelaten de interventies van de hulpdiensten te beperken, en tegelijkertijd te besparen op de staatskas.

  Het merk BOSEC mag jammer genoeg niet meer worden geciteerd in de Belgische reglementen omwille van de Europese richtlijnen, maar het feit dat dit voordien wel het geval was getuigt van de steun van de overheden aan de sectorfederaties Lid van ANPI vzw.

  De fiscale overheid van haar kant beschouwt automatisch dat de investering in aanmerking komt voor een belastingvermindering aangezien ze synoniem staat voor grotere besparingen bij andere budgetaire posten van de Staat en/of de Gewesten.

  Aanzienlijke besparingen voor uw gebouw

  Het merk BOSEC is een lastenboek op zich. De ‘as-built’-dossiers die u moeten worden bezorgd zijn uiterst nauwkeurig met betrekking tot de geïnstalleerde componenten en tot de protocols die de onderlinge sturingen beheersen. Deze dossiers zijn derhalve heel nuttig, zowel voor het onderhoud als voor de instandhouding, als nadien werken moeten worden uitgevoerd. Bij een renovatie of uitbreiding van een gebouw zal de bestaande installatie op die manier niet noodzakelijk in vraag gesteld worden omdat de technische kenmerken, en dus de mogelijkheden ervan, gekend en onder controle zijn.

  Indien uw onderhoudsfirma mocht verdwijnen, maakt u een keuze uit de lijst van de gecertificeerde ondernemingen om de continuïteit van uw veiligheid te garanderen. Een BOSEC-gecertificeerde gespecialiseerde onderneming zal inderdaad de werken uitgevoerd door een andere BOSEC-gecertificeerde gespecialiseerde onderneming op zich nemen. Ze doet dit enkel in het geval van een installatie conform de BOSEC-regels.

  Bezoek www.anpi.eu voor meer gecertificeerde producten en andere nuttige informatie.

  Partners