Het BOSEC-certificaat behalen in enkele eenvoudige stappen:

 

Om een product of system te certificeren:

 

 • Vul de offerteaanvraag in Certificatie aanvraag en stuur ze naar sales@anpi.be.
 • U krijgt van ons dan een prijsofferte, waarvan één deel de laboratoriumtesten dekt en het andere de certificatie. Goed om weten: ANPI aanvaardt de testverslagen van andere geaccrediteerde laboratoria die het erkenningsakkoord hebben ondertekend van het EA of het ILAC. Om de erkenningsvoorwaarden te kennen kan u ons contacteren op cert@anpi.be.
 • Eens de offerte ondertekend is kunnen de proeven beginnen. De testen en de certificatie duren ongeveer 3 maand als alle testen van de eerste keer slagen.
 • Als het product niet gedekt is door CE/CPR-certificaat (vb.: CO-melder) is een fabrieksaudit nodig. Deze audit kan gebeuren terwijl de testen aan de gang zijn.
 • Op basis van het resultaat van de testen (en de eventuele audit) wordt het dossier naar het "Certificatiebureau" gestuurd.
 • Bij een positief resultaat zal u een BOSEC-certificaat worden afgeleverd. Bij de eerste certificatie wordt ook een certificatieovereenkomst ondertekend die de rechten en plichten van de certificaathouder regelt.
 • In functie van het certificatieschema zal jaarlijks een toezichtsaudit worden uitgevoerd. Als deze audit positief is blijft het certificaat behouden. Er wordt eveneens een jaarlijkse bijdrage gevraagd voor het gebruik van het BOSEC-merk. Alle tarieven van de audits en de bijdragen worden meegedeeld in de basisofferte. Deze worden jaarlijks herzien volgens onze algemene verkoopsvoorwaarden.
 • De certificaten hebben een levensduur van maximum 12 jaar.

 

Om een onderneming te certificeren:

 

 • Vul de offerteaanvraag in Certificatie aanvraag en stuur ze naar sales@anpi.be.
 • U krijgt van ons dan een prijsofferte met daarin de registratiekosten, de initiële audit, de examendeelname van 2 kandidaat-experts en het voorleggen aan het certificatiebureau. Eens de offerte ondertekend:
  • Uw kandidatuur stellen om BOSEC-expert te worden. De cursussen van BOSEC-expert worden meerdere keren per jaar georganiseerd door A-First. Contacteer hen via training@afirst.be om te weten wanneer de sessies georganiseerd worden. De cursus volgen is niet verplicht om te kunnen deelnemen aan het examen.
  • Aangezien de hoedanigheid van BOSEC-expert verbonden is aan de onderneming die hem/haar tewerkstelt, is het niet mogelijk om deel te nemen aan het examen van BOSEC-expert zonder dat deze onderneming een certificatieaanvraag lopende heeft of gecertificeerd is.
  • Het examen bestaat uit 2 delen: 1 schriftelijk open boek examen (vaak multiple choice) over alle materie opgenomen in de technische bijlage. Indien u slaagt, mag u deelnemen aan het mondeling examen (case studie). Om te slagen moet u zowel op het schriftelijk als mondeling examen 50% halen en 60% in het totaal.
  • Zodra u minimaal 1 expert heeft die geslaagd is in het examen kan de initiële audit worden uitgevoerd. De audit gebeurt om na te gaan dat u de voorwaarden van het BOSEC-reglement correct naleeft en er worden 2 referentie-installaties bezocht om te controleren of ze beantwoorden aan de eisen van de technische bijlage.
 • Met 1 expert en het auditverslag zal uw dossier worden voorgelegd aan het Certificatiebureau. In geval van een positieve beoordeling zal u een certificaat bekomen:
  • een voorlopig certificaat voor een maximale duur van 2 jaar met een jaarlijkse audit als de onderneming maar over 1 BOSEC-expert beschikt in het domein;
  • een definitief/vernieuwbaar certificaat met een jaarlijkse audit als de onderneming over 2 BOSEC-experts beschikt in het domein.
 • Het certificaat is niet beperkt in de tijd en blijft geldig zolang de audits plaatsvinden en positief zijn. De audits gebeuren jaarlijks en u moet eveneens een jaarlijkse bijdrage betalen voor het gebruik van het BOSEC-merk. Deze bedragen worden ter informatie meegedeeld in de basisofferte en worden één keer per jaar herzien overeenkomstig de algemene verkoopsvoorwaarden van ANPI.

Bezoek www.anpi.eu voor meer gecertificeerde producten en andere nuttige informatie.

Partners