BOSEC, het kwaliteitsmerk voor alles wat met brandpreventie te maken heeft

Al 25 jaar is het BOSEC-merk de kwaliteitsgarantie voor de « actieve » beveiligingssystemen zoals branddetectiesystemen, automatische blussystemen en rookafvoersystemen. Het merk dekt een groot deel van de producten en diensten die verbonden zijn aan de installatie en het onderhoud ervan. Met uitzondering van de brandwerende deuren en de draagbare brandblussers, die worden gedekt door het BENOR-merk, waren de andere brandbeveiligingssystemen nog niet gedekt door een merk. Toch is de volledige keten en elk beveiligingssysteem van belang. Dit is waarom de verschillende partijen die actief zijn in de brandbeveiligingssector (fabrikanten, installateurs, verzekeraars, gebruikers) in 2014 hebben beslist dat het BOSEC-merk alle aspecten van de brandpreventie moet dekken.